จังหวัดร้อยเอ็ด
สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน
นวัตกรรม-วิจัย
สทศ.
สถาบันส่งเสริการสอนวิทยาศาสตร์
สสส.
กองทุนเพื่อการศึกษา
สนง.ส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สนง.การวิจัยแห่งชาติ
กรมจัดหางาน
 

เช็คความเร็วอืนเตอร์เน็ต

พิจัดจังหวัดร้อยเอ็ด

Website Update
: 20-May-2024

03-May-2024 15:47
รวมลงนามถวายพระพรชัย เนื่องในโอกาส วันฉัตรมงคล ๒๕๖๗
วันฉัตรมงคล 2567

25-Mar-2024 11:35

01-Mar-2024 15:24
แข่งขันทักษา สกลนคร

28-Nov-2023 11:19
ศูนย์ประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษา จัดทำเพลง อาชีวะ Proudเพลงอาชีวะ Proud

01-Nov-2022 10:56
R-TECH ร่วมให้การต้อนรับผู้แทนสมาชิกเศรษฐกิจที่เดินทางเข้าร่วมในการประชุมฯ
ในวันที่ 14-19 พฤศจิกายน 2565 และการประชุมอืนๆ ที่เกี่ยวเนื่องAPEC 2022
25-Oct-2022 11:19
ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

04-May-2024 11:17
วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ และปฐมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗
25-Mar-2024 11:52
วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด จัดงานทุนการศึกษา "ราตรีตะแบกบาน" จากร้อยเอ็ดศึกษา 67 ปีสู่ R-TECH
ในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๗ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
02-Aug-2023 10:50
งานบริหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ยินดีต้อนรับ คณะผู้ตรวจการ เกี่ยวกับการใช้เงินอุดหนุน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณวิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
19-Jun-2023 13:51
วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด กำหนดพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
ในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ แผนกอุตสากรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ดาวน์โหลดเอกสาร
02-May-2023 13:55
งานวิชาการ กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1/2566
วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ภาคเรียนปกติ(เช้า)
วันที่ 21 พฤษภาคม 2566 ภาคบ่าย(สมทบ)
22-Feb-2023 11:56>
งานวิชาการ เปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๖
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ และประเภทวิชาอุตสาหกรรม
16-Feb-2023 13:51
การอบรมเชิงปฎิบัติการการใช้งานระบบงานทะเบียนวัดผลนักเรียนนักศึกษา
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ในปีการศึกษา ๒๕๖๖ (PVRS)
การใช้งานระบบ PVRS ช่วงเช้า
การใช้งานระบบ PVRS ช่วงบ่าย
13-Feb-2023 13:21
งานวิชาการ กำหนดการสอบปลายภาคและประเมินผลการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕
ภาคเช้าระหว่างวันที่ ๒๐-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และภาคบ่ายวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
 
คลิกเข้าชม
พิธีการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗
คลิกเข้าชมประชุมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา
ครั้งที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คลิกเข้าชม
จัดสอบมา๖รฐานฝีมือแรงงาน 1/2566
สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ๑
  คลิกเข้าชมวิทยากรสอนอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ
สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
8]bdg-hk=,โครงการนิเทศพัฒนาทักษะดิจิทัล
เพื่อการจัดการเรียน-สอน  โปรแกรม CANVA
เทคนิคการใช้ CANVA สร้างกราฟิก งานนำเสนอ
จะใช้ AI ตัวไหนดีในวิจัยและการสอน
free counters