จังหวัดร้อยเอ็ด
สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน
นวัตกรรม-วิจัย
สทศ.
สถาบันส่งเสริการสอนวิทยาศาสตร์
สสส.
กองทุนเพื่อการศึกษา
สนง.ส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สนง.การวิจัยแห่งชาติ
กรมจัดหางาน
 

เช็คความเร็วอืนเตอร์เน็ต

พิจัดจังหวัดร้อยเอ็ด

Website Update
: 24-Feb-2024

28-Nov-2023 11:19
ศูนย์ประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษา จัดทำเพลง อาชีวะ Proudเพลงอาชีวะ Proud

20-Feb-2023 14:15
กยศ.

01-Nov-2022 10:56
R-TECH ร่วมให้การต้อนรับผู้แทนสมาชิกเศรษฐกิจที่เดินทางเข้าร่วมในการประชุมฯ
ในวันที่ 14-19 พฤศจิกายน 2565 และการประชุมอืนๆ ที่เกี่ยวเนื่องAPEC 2022
25-Oct-2022 11:19
ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

02-Aug-2023 10:50
งานบริหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ยินดีต้อนรับ คณะผู้ตรวจการ เกี่ยวกับการใช้เงินอุดหนุน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณวิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
19-Jun-2023 13:51
วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด กำหนดพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
ในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ แผนกอุตสากรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ดาวน์โหลดเอกสาร
02-May-2023 13:55
งานวิชาการ กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1/2566
วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ภาคเรียนปกติ(เช้า)
วันที่ 21 พฤษภาคม 2566 ภาคบ่าย(สมทบ)
22-Feb-2023 11:56>
งานวิชาการ เปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๖
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ และประเภทวิชาอุตสาหกรรม
16-Feb-2023 13:51
การอบรมเชิงปฎิบัติการการใช้งานระบบงานทะเบียนวัดผลนักเรียนนักศึกษา
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ในปีการศึกษา ๒๕๖๖ (PVRS)
การใช้งานระบบ PVRS ช่วงเช้า
การใช้งานระบบ PVRS ช่วงบ่าย
13-Feb-2023 13:21
งานวิชาการ กำหนดการสอบปลายภาคและประเมินผลการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕
ภาคเช้าระหว่างวันที่ ๒๐-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และภาคบ่ายวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
 
คลิกเข้าชม
สัมมนาสิทธิประโยชน์จาก
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี ๒๕๖๗
คลิกเข้าชมวิทยากรหลักภาคปฎิบัติ เครื่องปรับอากาศ
ในบ้านและพาณิชย์ขนาดเล็ด ระดับ ๑
คลิกเข้าชม
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์และกีฬา ประจำปีการศึกษา 2566
  คลิกเข้าชม
ประชุมผู้บริหารอาชีวเอกชน
เรื่องการปฎิบัติข้อราชการ ประจำปี 1/2567
คลิกเข้าชม
นศ.ปวช. ช่างยน์/ช่างไฟฟ้า ร่วมกันติดตั้งป้าย 
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปการศึกษาี 2567
ออกแบบ Site ให้เป็นแบบแอป ในสมาร์ทโฟน
การสร้างแบบทดสอบ ออนไลน์ ด้วย Google Form
free counters